DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 HOÀNG ĐỨC THUẬN 5036199190038 Đăng ký lại khai sinh cho bản thân
2 HOÀNG THỊ TÚ QUYÊN 5036199190037 Đăng ký lại khai sinh cho bản thân

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 3 0
Đất đai 2 2 0
Hộ tịch 3 1 2
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019

Đã tiếp nhận: 829

Tỷ lệ đúng hạn: 82%