Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại

Lĩnh vực:
Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:

Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản công: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài bị mất, bị hủy hoại, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra việc tài sản công bị mất, bị hủy hoại, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý gửi Sở Tài chính đề nghị tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định .

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

 

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)
Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán)
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có