Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Lĩnh vực:
Khuyến nông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 054.3830196
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
60 ngày
Phí, lệ phí:
0
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 30/9 hàng năm; 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu được phân cấp) phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm.

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đề xuất kế hoạch khuyến nông
Dự toán kinh phí

Số lượng bộ hồ sơ:

Không