Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Lĩnh vực:
Đường bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc (03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu)
Phí, lệ phí:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo quy định trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị phương tiện và đưa đến nghiệm thu theo yêu cầu (thời gian, địa điểm) của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về thời gian và địa điểm kiểm tra xe cơ giới cải tạo.

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiến hành kiểm tra thực tế xe cơ giới cải tạo: Nếu kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận cải tạo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu. Trường hợp không cấp, cơ quan nghiệm thu thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả nghiệm thu cho tổ chức, cá nhân.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.

Sáng: từ 7g30 đến 11g00.

Chiều: từ 14g00 đến 16g30.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
Thiết kế đã được thẩm định. Đối với trường hợp miễn thiết kế phải có bản vẽ tổng thể xe cơ giới sau cải tạo do cơ sở cải tạo lập
Ảnh tổng thể chụp góc khoảng 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe cơ giới sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo;
Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;
Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới
Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo;
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT