Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Lĩnh vực:
Đường bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
01 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định theo quy định trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị phương tiện và đưa đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để kiểm tra.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:

 1. Lập Hồ sơ phương tiện:

a) Trung tâm đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, nếu xe cơ giới có đủ giấy tờ theo quy định thì Trung tâm đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra và in thông số kỹ thuật của xe từ cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam (trừ xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá chưa qua kiểm định, xe thanh lý, xe dự trữ quốc gia); nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại.

b) Kiểm tra xe cơ giới, đối chiếu với các giấy tờ và bản in thông số kỹ thuật.

c) Nếu đạt thì nhập thông số kỹ thuật, thông tin hành chính của xe cơ giới vào Chương trình Quản lý kiểm định và in Phiếu lập Hồ sơ phương tiện; nếu không đạt thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại.

2. Kiểm định:

a) Trung tâm đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trên Chương trình Quản lý kiểm định. Nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại (Giấy đăng ký xe không hợp lệ khi có dấu hiệu làm giả; nội dung bị sửa chữa, tẩy xóa; quá thời hạn hiệu lực); nếu đầy đủ, hợp lệ thì thu phí, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng ATKT và BVMT của xe cơ giới và in Phiếu kiểm định. b) Xe cơ giới kiểm định đạt yêu cầu, Đơn vị đăng kiểm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Trả Giấy chứng nhận kiểm định; Hóa đơn thu phí đăng kiểm, lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định ngay cho chủ xe và dán Tem kiểm định cho phương tiện.

Nếu xe cơ giới chỉ có Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe, Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định, nếu đạt yêu cầu thì chỉ dán Tem kiểm định và cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe. Khi chủ xe xuất trình giấy đăng ký xe thì Đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định.

c) Xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng, Đơn vị đăng kiểm in và gửi thông báo cho chủ xe những khiếm khuyết, hư hỏng để sửa chữa, khắc phục. Trường hợp phải kiểm định lại thì Trung tâm đăng kiểm thông báo xe cơ giới không đạt trên Chương trình Quản lý kiểm định;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: trả sổ kiểm định cùng giấy chứng nhận kiểm định cho chủ phương tiện và chuyển tem kiểm định cho đăng kiểm viên dán vào xe.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.

Sáng: từ 7g30 đến 11g00.

Chiều: từ 14g00 đến 16g30.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Kiểm định lần đầu để lập Hồ sơ phương tiện: a) Bản chính Giấy đăng ký xe và các giấy tờ sau còn hiệu lực: - Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng. - Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính. - Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe (có đủ chữ ký, dấu)
Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;
Bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới nhập khẩu đối với xe cơ giới nhập khẩu; bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước;
Bản chính giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo);
Hồ sơ kiểm định lần tiếp theo gồm: Khi xe cơ giới vào kiểm định, chủ xe phải xuất trình các giấy tờ nêu tại các mục a, b, d và đ của phần 1 ở trên.
Bản sao có chứng thực: Hồ sơ tịch thu bán đấu giá đối với xe cơ giới bị tịch thu, bán đấu giá. Quyết định thanh lý đối với xe của lực lượng quốc phòng, công an, xe dự trữ Quốc gia.
Bản chính giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới được cấp theo qui định Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011;

Số lượng bộ hồ sơ: 1

không