Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực:
Luật sư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:
600.000
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Công ty luật nước ngoài phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty tại trụ sở Sở Tư pháp địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
- Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không