Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)

Lĩnh vực:
Báo chí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (20)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép thay đổi gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến đến Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Phục vụ hành chính công).

- Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. \

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho cá nhân/tổ chức.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (Bản chính)
Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Điều kiện 1: Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

Điều kiện 2: Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

Điều kiện 3: Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

Điều kiện 4: Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.