Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

Lĩnh vực:
Hội, tổ chức phi chính phủ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
14 ngày (Sở Nội vụ 10 ngày; UBND tỉnh 4 ngày.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Bước 2: Tổ chức có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 + Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Bước 2: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện
Dự kiến nội dụng hoạt động của văn phòng đại diện
Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hội và điều lệ hội

Số lượng bộ hồ sơ: 01

a) Đối tượng áp dụng là những hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đặt trụ sở của hội.

b) Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp tỉnh về việc cho phép đặt văn phòng đại diện, hội báo cáo bằng văn bản với Bộ Nội vụ và Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động.