Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ

Lĩnh vực:
Văn thư - Lưu trữ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ)
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, số 16 Lê Lợi, Tp Huế, Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Mười lăm ngày (Chi cục VTLT 15 ngày)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

a) Thủ tục cấp bản sao:

Bước 1: Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu.

Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu cần sao tài liệu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trình hồ sơ cho Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh phê duyệt.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vào sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu.

b) Thủ tục cấp Chứng thực lưu trữ

Bước 1: Độc giả có nhu cầu chứng thực lưu trữ phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu chứng thực.

Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu chứng thực, Trung tâm Lưu trữ lịch sử sẽ xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.

Bước 3: Cán bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử ký xác nhận và đóng dấu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

+ Sáng: 8h00 đến 11h00.

+ Chiều: 13h30 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, số 16 Lê Lợi, Tp Huế, Thừa Thiên Huế.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Phiếu yêu cầu sao tài liệu
Bản lưu bản sao tài liệu
Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu
Bản lưu bản chứng thực tài liệu
Phiếu yêu cầu sao tài liệu và phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không