Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Lĩnh vực:
Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Thanh tra tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.
Nơi tiếp nhận:
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế - 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3810970
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
(Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.)
Phí, lệ phí:

- Bước 1: Hình thức công khai

  + Đối với phương thức kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hàng năm: Có 02 hình thức để các cơ quan, đơn vị lựa chọn: công khai tại cuộc họp hoặc công khai theo hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan.

  + Đối với phương thức kê khai phục vụ công tác cán bộ: công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

 - Bước 2: Công khai Bản kê khai

 + Đối với phương thức kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hàng năm: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh thì phải tiến hành công khai Bản kê khai.

  + Đối với phương thức kê khai phục vụ công tác cán bộ: công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

 - Bước 3: Kết thúc việc công khai Bản kê khai

  Lập biên bản thực hiện việc công khai có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Thông báo công khai Bản kê khai (nếu có)
Danh sách và các bản kê khai
Biên bản công khai Bản kê khai; nếu là hình thức công khai niêm yết thì có Biên bản kết thúc công khai Bản kê khai

Số lượng bộ hồ sơ: 01

a. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

 b. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

 c. Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo quản lý.