Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

Lĩnh vực:
Lĩnh vực Giáo dục trung học
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Đầu năm học: Từ ngày 01/8 đến trước ngày 05/9 hằng năm)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký
Bước thực hiện Mô tả

 

a) Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

b) Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

c) Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

 

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
a) Đơn xin học lại học sinh ký;
b) Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính);
c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);
d) Bản sao giấy khai sinh;
đ) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.