Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực:
Bảo vệ thực vật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
24 giờ (24 giờ)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Bước 12: Chủ vật thể nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ nếu hợp lệ hoặc trả lại yêu cầu bổ sung đầy đủ.

Bước 3: Chi cục Trồng trọt quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

Bước 4; Chi cục Trồng trọt và BVTv cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiểm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

 

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy đặng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa

Số lượng bộ hồ sơ: Giấy đặng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa.

Không