Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực:
Bảo vệ thực vật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
21 (21 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

a) Đối với tổ chức:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Bước 2: Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, cửa hàng, kho chứa để kiểm tra thẩm định.

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

b) Đối với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Thành lập Đoàn thẩm định đánh giá; tiến hành kiểm tra phương tiện, trang thiết, cửa hàng, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân; Lập Biên bản đánh giá điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; trình Lãnh đạo ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; (theo mẫu, 01tờ).
Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng hoặc có sai sót, thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận).
Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV
Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không