Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực:
Bảo vệ thực vật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 (mười ngày làm việc)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế, qua đường bưu điện, hoặc dịch vụ công trực tuyến

- Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (01 tờ) bản chính
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc BVTV (01 tờ).
Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (01 tờ)
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-két quảng cáo
Lưu ý: Trường hợp tổ chức – cá nhân đã có Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo do Cục Bảo vệ thực vật cấp thì không cần hồ sơ trên

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có