Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Lĩnh vực:
Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:
0
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

* Các bước thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tại bộ phận một cửa của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở KH&CN.

- Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, lập giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ được quy định, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tiếp tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN hoặc được gửi bảo đảm theo đường bưu điện.

* Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

   - Sáng: 7h30 đến 11h00.

   - Chiều: 14h đến 16h30.

* Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, số 24 Lê lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (theo Mẫu 6 14/2014/TT-BKHCN); Bản chính
01 Bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo; Tư liệu liên quan khác (nếu có). Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ; Bản chính
Văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước được khuyến khích đăng ký và lưu giữ tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sau khi có văn bản thẩm định kết quả của cơ quan nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.