Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

Lĩnh vực:
Khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Y tế
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 02343856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:

Bước 1: Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị thành lập ngân hàng mô tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế (Trung tâm Hành chính công tỉnh).

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ .

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và có thể gửi văn bản yêu cầu hỗ trợ chuyên môn đến các cơ quan chức năng. Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND  ra quyết định thành lập ngân hàng mô hoặc có văn bản cho phép thành lập đối với ngân hàng mô tư nhân,ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục. Nếu không ra quyết định thành lập thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả cho đơn vị xin thành lập ngân hàng mô.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
1- Văn bản đề nghị thành lập ngân hàng mô - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập ngân hàng mô; - Những nội dung chính của đề án thành lập ngân hàng mô; - Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập ngân hàng mô.
2- Đề án thành lập ngân hàng mô, bao gồm các nội dung chính sau: - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập ngân hàng mô - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng mô - Loại hình ngân hàng mô cần thành lập - Cơ cấu tổ chức của ngân hàng mô - Các yếu tố cần thiết bảo đảm cho ngân hàng mô hoạt động - Lộ trình hoạt động - Kiến nghị ( nếu có) .

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không