Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Ngoại vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND Tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
6.5 ngày ( -Sở Ngoại vụ: 3 ngày; - UBND tỉnh: 3.5 ngày.)
Phí, lệ phí:

1. Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ).

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ nghiên cứu hồ sơ, trình gửi UBND tỉnh đề nghị ra Quyết định.

- Bước 3: UBND tỉnh ra Quyết định trong thời gian 4 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ.

- Bước 4: Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Danh sách trích ngang của cán bộ được cử đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ các thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Chức vụ; Hộ chiếu; Ngày cấp; Mã ngạch; Hệ số lương Bản chính
Thư mời (nếu bằng tiếng nước ngoài) phải dịch ra tiếng Việt có chứng thực theo quy định. Bản sao
Trường hợp các đối tượng xuất cảnh thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản. Bản sao
Văn bản đồng ý của Sở Nội vụ (Nếu cán bộ công chức, viên chức xin đi đào ở nước ngoài từ Thạc sỹ trở lên). Bản sao
Công văn cho phép hoặc cử cán bộ đi công tác nước ngoài Bản chính
Trường hợp đối tượng xuất cảnh thuộc Điều 10 chương III quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản. Bản sao

Số lượng bộ hồ sơ: 02

Không