Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất

Lĩnh vực:
Đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 20 ngày làm việc (- Không quá 30 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

a) Người sử dụng đất đang sử dụng đất có nhu cầu xin giao hoặc thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh;

a) Người sử dụng đất đang sử dụng đất có nhu cầu xin giao hoặc thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Cơ quan quản lý đât đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất;

d) UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trao cho người được giao đất, cho thuê đất;

e) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa, chuyển thông tin địa chính cho Cơ quan Thuế ban hành thông báo đơn giá thuê đất, giá tiền sử dụng đất hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở cho Cơ quan Thuế ban hành thông báo giá tiền thuê đất, giá tiền sử dụng đất;

f) Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất”.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Quyết định thành lập tổ chức đối với tổ chức ngoài công lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức kinh tế trong nước (bản sao); Bản chính
- Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất họăc Tờ khai nguồn gốc nhà đất (bản chính); Bản sao hợp lệ
- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (bản chính);
- Quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc các giấy tờ liên quan việc giao nhà, xưởng, đất trước đây, nếu có (bản sao); Bản sao
- Phương án sử dụng đất (bản chính);
- Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất, nếu có (Chứng thực bản sao từ bản chính).
- Văn bản của UBND cấp huyện cung cấp các thông tin về quy hoạch, nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, nếu có (02 bản sao); Bản sao
- Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (bản chính); Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ) riêng bản đồ 7 bản.

Không