Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (20 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại Phòng Lao động, TBXH; 10 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Đại diện thân nhân liệt sĩ lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ và gửi hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách cá nhân đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi và hồ sơ của họ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
* Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được UBND cấp xã xác nhận
Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ
* Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh
* Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm:
+ Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học
+ Nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học
* Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm:
+ Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật
+ Biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh
* Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm:
+ Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
+ Giấy xác nhận thu nhập của UBND cấp xã
+ Biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh
* Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng phải có thêm biên bản ủy quyền
Giấy báo tử
Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không