Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (10 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, ra quyết định trợ cấp.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị hưởng tiền tuất hàng tháng có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
Bản sao hồ sơ liệt sĩ (trường hợp hồ sơ liệt sĩ do địa phương khác quản lý)

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không