Thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Lĩnh vực:
Văn hóa cơ sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Văn hóa Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Văn hóa và Thể thao
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày (15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở   Văn hóa và Thể thao có ý kiến trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý với thông báo thì phải nêu rõ lý do.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản thông báo tổ chức đoàn người quảng cáo, trong đó nêu rõ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không