73 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia. Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 4
2. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 4
3. Đặc cách tốt nghiệp THPT Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 3
4. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 3
5. Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 3
6. Công nhận văn bằng văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3
7. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3
8. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3
9. Thủ tục Tuyển sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
10. Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 3
11. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 3
12. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
13. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
14. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
15. Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)) Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
16. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
17. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
18. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.) Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
19. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
20. Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
Tổng số 73