Thủ tục hành chính

122 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
3. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
4. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
8. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
9. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
10. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
11. Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
12. Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
13. Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
14. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
15. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
16. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
17. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
18. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
19. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
20. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
Tổng số 122