109 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
2. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
3. Cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
4. Đổi GPLX đối với giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cho người Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 3
5. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
6. Đổi GPLX Quân sự do Bộ quốc phòng cấp cho quân nhân Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 3
7. Đổi GPLX cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
8. Cấp lại GPLX hết hạn sử dụng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
9. Cấp mới Giấy phép lái xe (GPLX) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
10. Cấp, cấp đổi, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 4
11. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
12. Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
13. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
14. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
15. Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
16. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
17. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
18. Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
19. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
20. Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
Tổng số 109