116 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
2. Gia hạn xây dựng công trình thiết yếu. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
3. Thỏa thuận xây dựng điểm đấu nối với đường bộ. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
4. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
5. Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
6. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của nút giao, điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho điểm đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
7. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
8. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
9. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
10. Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối quốc lộ đang khai thác. Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
11. Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
12. Cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
13. Đổi GPLX (hoặc bằng lái xe) của nước ngoài cấp cho người nước ngoài (kể cả người nước ngoài gốc Việt) cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
14. Đổi GPLX đối với giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cho người Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 3
15. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
16. Đổi GPLX Quân sự do Bộ quốc phòng cấp cho quân nhân Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 3
17. Đổi GPLX cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
18. Cấp lại GPLX hết hạn sử dụng Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
19. Cấp mới Giấy phép lái xe (GPLX) Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
20. Xác minh Giấy phép lái xe (Đối với trường hợp đổi, cấp lại, nâng hạng GPLX không trực tiếp quản lý). Đường bộ Sở Giao thông Vận tải 2
Tổng số 116