Thủ tục hành chính

122 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
2. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
3. Cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
4. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
5. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
7. Cấp mới Giấy phép lái xe đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
8. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
9. Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
10. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
11. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
12. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
13. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
14. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
15. Cấp Giấy phép xe tập lái đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
16. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
17. Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
18. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đường bộ Sở Giao thông Vận tải Một phần
19. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
20. Đăng ký khai thác tuyến đường bộ Sở Giao thông Vận tải Toàn trình
Tổng số 122