Thủ tục hành chính

122 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
2. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
3. Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
5. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
6. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
7. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
8. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
9. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
10. Thủ tục "Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập” người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
11. Thủ tục "Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
12. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
13. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
14. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
15. Đưa người có công đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
16. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
17. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
19. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
20. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
Tổng số 122