38 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông 4
2. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông 4
3. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông 4
4. Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông 4
5. Cấp phép Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông 4
6. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
7. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
8. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
9. Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
10. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
11. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
12. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
13. Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
14. Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
15. Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
16. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
17. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
18. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
19. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
20. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông 4
Tổng số 38