Thủ tục hành chính

130 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch hộ tịch Sở Tư pháp Toàn trình
2. Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch hộ tịch Sở Tư pháp Một phần
3. Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam quốc tịch Sở Tư pháp Một phần
4. Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước quốc tịch Sở Tư pháp Toàn trình
5. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam quốc tịch Sở Tư pháp Toàn trình
6. Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước quốc tịch Sở Tư pháp Một phần
7. Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước quốc tịch Sở Tư pháp Một phần
8. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nuôi con nuôi Sở Tư pháp Một phần
9. Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nuôi con nuôi Sở Tư pháp Một phần
10. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng nuôi con nuôi Sở Tư pháp Một phần
11. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi nuôi con nuôi Sở Tư pháp Một phần
12. Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi nuôi con nuôi Sở Tư pháp Một phần
13. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình
14. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình
15. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình
16. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư luật sư Sở Tư pháp Toàn trình
17. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư luật sư Sở Tư pháp Toàn trình
18. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi luật sư Sở Tư pháp Toàn trình
19. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư luật sư Sở Tư pháp Toàn trình
20. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài luật sư Sở Tư pháp Toàn trình
Tổng số 130