173 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Sở Tư pháp 2
2. Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp 2
3. Trở lại quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp 2
4. Xác nhận có quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp 2
5. Thủ tục nhập Quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào Quốc tịch Sở Tư pháp 2
6. Thôi quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp 2
7. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp 2
8. Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp 2
9. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp 2
10. Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp 2
11. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt Nuôi con nuôi Sở Tư pháp 2
12. Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi Sở Tư pháp 2
13. Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Nuôi con nuôi Sở Tư pháp 2
14. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp 3
15. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp 3
16. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp 3
17. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 4
18. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 4
19. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Luật sư Sở Tư pháp 3
20. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Luật sư Sở Tư pháp 3
Tổng số 173