Thủ tục hành chính

97 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
2. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
3. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
4. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
5. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
6. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
7. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
8. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
9. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
10. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
11. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
12. Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
13. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
14. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Một phần
15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Một phần
16. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Một phần
18. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Một phần
19. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Một phần
20. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Một phần
Tổng số 97