Thủ tục hành chính

103 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
2. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
3. Thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
4. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
5. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
6. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
7. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
8. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
9. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
10. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
11. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội văn hóa cơ sở Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
12. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
14. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
16. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
17. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
18. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
19. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
20. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao Toàn trình
Tổng số 103