Thủ tục hành chính

25 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
3. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
4. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
5. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
6. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
7. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
8. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
9. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
10. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
11. Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
12. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
13. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
14. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
15. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
16. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
17. Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài lữ hành Sở Du lịch Toàn trình
18. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch dịch vụ du lịch - khách sạn Sở Du lịch Một phần
19. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch dịch vụ du lịch - khách sạn Sở Du lịch Một phần
20. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch dịch vụ du lịch - khách sạn Sở Du lịch Một phần
Tổng số 25